Hvad er IBG?

IBG er et digitalt livsstyringsværktøj for borgere med funktionsnedsættelser, deres plejere og pårørende – i én samlet løsning. Med IBG får borgere og medarbejdere i social- og plejesektoren styr på hverdagens kommunikation og planlægning , så borgernes liv bliver trygt og forudsigeligt, og deres selvhjulpenhed og fællesskab styrkes.

Via IBG app’en og store interaktive skærme har borgere, medarbejdere og pårørende altid adgang til alle de informationer, der er relevante for den enkelte borger. I IBG kan borgerne få alle dagens informationer – madplan, aktiviteter, nyheder og meget mere, og de kan også selv tilføje information – de kan fx. tilmelde sig aktiviteter, lægge film op og booke ressourcer.

Målgrupper

Botilbud (døgn)

§105, 107 & 108

Bostøtte

§ 83 & 85

Dag - og Aktivitetstilbud

§ 103, 104, 106 & 193

Sundhed & Omsorg

§ 192

Seneste nyt

Mathias tager skraldet

- og IBG hjælper til

IBG i LEV Bladet

CSBB arbejder målrettet med at sætte IBG i spil for borgere og medarbejdere.

De bruger allerede IBG

IBG anvendes i over 20 kommuner

Vil du vide mere?

Vi sender dig gerne mere information om IBG, eller aftaler en uforpligtende demonstration. Send os dine informationer, og vi vender tilbage i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Mail til:
info@proreact.dk

Ring til:
3615 0520