Der er gang i teknologiudviklingen. Det gælder ikke mindst for teknologi til folk med funktionsnedsættelser. Vi vil fortsat være en del af den udvikling, og derfor besøger vi messer og konferencer, hvor vi kan blive inspireret og vise IBG frem. Vi var blandt andet på IKT-Messe i Nyborg i september.

”Den er flot, men kan den tale,” var spørgsmålet fra en messedeltager, og så kunne vi jo passende svare ”Ja!” og demonstrere den nye forbedrede talesyntese. Den blev taget rigtig godt i mod.

Da det er IBOS, der arrangerer IKT-Messen, gav spørgsmålet især mening, og man kan måske mene, at det er lidt mærkeligt at tage et så visuelt produkt som IBG med på en messe arrangeret af Instituttet for blinde og svagtsynede. Ved at snakke med en anden målgruppe end vi normalt henvender os til, fik vi en masse spændende feedback og gode idéer med hjem.

Vi siger tak for den store interesse.