IBG er en velfærdsteknologi

IBG er et livsstyringsværktøj udviklet til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, deres plejere og pårørende. IBG er ét samlet værktøj til planlægning og kommunikation og er intuitivt og nemt at bruge. Det betyder, at IBG hjælper jer med at fastholde i højt niveau i jeres kommunikation og inddragelse.

Selvhjulpenhed

Forudsigelighed

Sammenhængskraft

Struktur og Overblik