Planner for medarbejdere

Planner er et modul i IBG, som giver medarbejdere et hurtigt overblik over både individuelle og fællesopgaver. Det sætter struktur på daglige opgaver og hjælper til overskud i hverdagen.

Fordele for medarbejdere
  • Et samlet overblik over aftaler, opgaver og tilmeldinger
  • Bedre fordeling af ressourcer
  • Planlægning og tildeling af opgaver til medarbejdere, teams og borgere
Fordele for borgere
  • Struktur og overblik
  • Forudsigelighed
  • Øget selvhjulpenhed og fleksibilitet
  • Tryghed i hverdagen

Overblik og planlægning

Medarbejderne får et simpelt og visuelt værktøj til opgave- og kalenderstyring på en stor touch-skærm i personalerummet. Her kan man i fællesskab planlægge og tildele opgaver til borgere, medarbejdere og teams, som præsenteres intuitivt og brugervenligt design.

Tilgå kalender via IBG-app’en

Medarbejdere har mulighed for at tilgå Planner fra smartphones eller tablets fra IBG-appen. Her kan medarbejderen få overblik over egne opgaver, teamets opgaver samt tildelte borgerrettede opgaver.

Opret på farten

Det er enkelt at oprette opgaver direkte i IBG-appen. Komplekse opgaver kan opdeles i mindre, mere spiselige delopgaver og tildeles til både medarbejdere, borgere og teams.

Opsæt selv notifikationer

Medarbejderen kan selv indstille sine notifikationer efter behov. Dermed bliver ingen aftaler, tilmeldinger og opgaver glemt eller overset, og medarbejderen har god tid til at forberede sig på sine tildelte opgaver.

Det fulde overblik i samme visning

Alle opgaver, aftaler og tilmeldinger, foretaget på tværs af IBG, vises samlet på en stor touch-skærm i personalerummet. Her kan både vises teamets, borgeres og medarbejderes indhold. Ændringer, foretaget på personlige enheder, opdateres og fremgår straks i systemet, så det er synligt på touch-skærmen.

Vil du vide mere?

Vi sender dig gerne mere information om IBG, eller aftaler en demonstration og konsultation hvor vi vurderer jeres fordele ved systemet. Send os dine informationer, og vi vender tilbage i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Vores demonstrationer er uforpligtende og kan foregå fysisk hos jer eller via Skype.