IBG giver mening for os – og for kommunerne

IBG anvendes nu i mere end 20 kommuner, og det skyldes bl.a. at vi forstår de behov, som I har. Den dedikation, det kræver at være en del af holdet i udviklingen og implementeringen, er den samme, vi genkender hos vore kunder, der vælger at implementere IBG til gavn for borgerne. Et ønske om altid at gøre det bedst mulige, fordi det er muligt.

Der er lykkedes at komme så langt med IBG, som vi er i dag, fordi IBG ikke ejes af eller er specifikt udviklet til én kommune. Beslutningerne om retning i udvikling tages af holdet bag IBG med et stort hensyn til de faktiske krav og ønsker fra brugerne. En anden fordel for de kommuner, der vælger IBG, er, at IBG løbende udvikles, og at der altid er support til rådighed – i modsætning til udviklingsprojekter, der eksekveres med kommuner som it-bygherre, som kan være svære at videreudvikle, når projektmidlerne er opbrugt, og som kræver at kommunen selv har en eller flere spidskompetencer ansat.

Ingen anden løsning i sigte

Vi lagde ud med at afdække hvilke løsninger, der allerede fandtes på markedet. Det viste sig, at der ikke var nogen løsninger, som var skræddersyet til mennesker med kognitive udfordringer. Endvidere var de eksisterende services ikke samlet i en fælles brugergrænseflade. Derfor besluttede vi os for at udvikle vores egen interaktive opslagstavle, der blev testet på bostedet og hurtigt viste sig at skabe stor værdi for borgere og personale. I dag er IBG udviklet til en decideret platform, der bla. kan trække data ind fra eksterne tjenesteplaner, madplaner og nyhedstjenester. Vores arbejde med IBG er drevet af en stålsat vilje til at skabe løsninger, der gør en forskel for brugerne.

IBG skal give flest muligt “adgang til eget liv”

Det fælles mål for holdet bag IBG er at give brugerne adgang til deres eget liv. Det gør vi med en bred vifte af applikationer, gennemtænkt design, flow i brugeroplevelsen og velfærdsteknologi. Vi bestræber os på at være pionerer på at styrke selvhjulpenheden og de digitale kompetencer hos mennesker med nedsat funktion.

IBG historien

IBG opstod nærmest ved et tilfælde i 2012. ProReact deltog i en netværks-gruppe, der mødtes nogle gange årligt hos Socialt Udviklingscenter SUS under titlen “Handicap & IT”. Formålet med netværksgruppen var at stimulere innovation og samarbejde mellem it-virksomheder og mennesker, der arbejdede på social- og handicapområdet. Specifikt ønskede vi at finde løsninger, der kunne komme begge parter til gode og skabe bedre kvalitet for borgerne. IBG er et godt eksempel på, at initiativer som dette kan bære frugt.

Holdet bag IBG kendte allerede meget til at designe og udvikle digitale løsninger til store danske og internationale virksomheder.

To verdener mødes, Social IT opstår

Men vi kendte ikke noget til de udfordringer og krav, der stilles til kommunikation og brugergrænseflader til mennesker med kognitive udfordringer og særlige behov. Med assistance fra dedikerede ildsjæle hos SUS blev vi i netværket (i takt med det voksende team hos IBG), hurtigt skarpe på, hvordan vi kunne styrke overblik og selvhjulpenhed med IBG. SUS faciliterede tillige kontakter til fagpersoner, der kunne se potentialet i det, vi ønskede at skabe med IBG. Flere ledende medarbejdere i IBGs udviklerteam har erfaring fra fagområderne og kan bidrage med værdifuld indsigt fx. når IBG skal implementeres.

Interesseret i IBG hos jer?