IBG – Interaktiv Borgerguide – giver mening for os – og for kommunerne

 

Vi er 14 dedikerede medarbejdere, der udvikler og leverer IBG fra vores lokaler i Valby. Vores baggrund er vidt forskellig, men vores engagement i at gøre noget ekstra, for dem der har behov for det, er et fællestræk. Nogle har en pædagogisk uddannelse og baggrund, nogle har arbejdet med kommunikation og brugerinddragelse, og andre igen er pårørende til borgere med kognitive eller andre udfordringer. Det betyder, at vi gør vores alt for at skabe den bedste platform for at understøtte det pædagogiske arbejde, borgerens inddragelse i fællesskabet og forståelsen af egen tilværelse. Vi vil gerne give alle de samme muligheder for social kontakt, selvhjulpenhed, og overblik. 

Det tætte samarbejde mellem udvikling, support og implementering – sammen med forståelsen for dagligdagen for medarbejderne og borgerne på bosteder – gør, at der ikke er langt fra tanke til handling hos IBG. Vi inddrager vores kunder i diskussionen omkring nye funktioner og tilrettelser til de eksisterende, og vi er altid lydhøre overfor nye ideer. 

Vores support er åben fra 8 til 16 alle hverdage, og kender jeres installation og jeres situation. Supporten kan også hjælpe med hurtig hjælp til at finde rundt i IBG Manageren, og til at give hurtige ideer til, hvordan man bedst kan bruge IBG.

 

Ingen anden løsning kan det samme

 

IBG opstod fra en forespørgsel om en konkret løsning, der ved hjælp af interaktive skærme kunne give borgerne de relevante informationer om deres bosted. Vi lagde ud med at afdække hvilke løsninger, der allerede fandtes på markedet, og det viste sig, at der ikke var nogen løsninger, der var skræddersyet til mennesker med kognitive udfordringer. Der var mange punktløsninger, men ikke en integreret løsning, hvor alt var samlet i en fælles letforståelig brugergrænseflade.  

Derfor besluttede vi os for at udvikle vores egen interaktive opslagstavle, der blev testet på bostedet, og hurtigt viste sig at skabe stor værdi for borgere og personale. I dag er IBG udviklet til en decideret platform, hvor tilgangen er både via de store interaktive touchskærme, og for den mere målrettede og individuelle kommunikation tilgængelig som en app på mobile enheder. Med IBG kan man også trække data ind fra eksterne tjenesteplaner og nyhedstjenester. 

Hovedformålet er stadig borgerrettet kommunikation og støtte til det pædagogiske arbejde, og IBG anvendes nu i mere end 25 kommuner landet over. Vores arbejde med IBG er stadig drevet af en stålsat vilje til at skabe løsninger, der gør en forskel for dem, der drømmer om det, du tager for givet.

 

Nogen drømmer om det, du tager for givet.

Det fælles mål for holdet bag IBG er at give brugerne adgang til deres eget liv. Det gør vi med en bred vifte af applikationer, gennemtænkt design, flow i brugeroplevelsen og velfærdsteknologi. Vi bestræber os på at være pionerer på at styrke selvhjulpenheden og de digitale kompetencer hos mennesker med nedsat funktion.

IBG historien

IBG opstod nærmest ved et tilfælde i 2012. ProReact deltog i en netværks-gruppe, der mødtes nogle gange årligt hos Socialt Udviklingscenter SUS under titlen “Handicap & IT”. Formålet med netværksgruppen var at stimulere innovation og samarbejde mellem it-virksomheder og mennesker, der arbejdede på social- og handicapområdet. Specifikt ønskede vi at finde løsninger, der kunne komme begge parter til gode og skabe bedre kvalitet for borgerne. IBG er et godt eksempel på, at initiativer som dette kan bære frugt.

Holdet bag IBG kendte allerede meget til at designe og udvikle digitale løsninger til store danske og internationale virksomheder.

To verdener mødes, Social IT opstår

Men vi kendte ikke noget til de udfordringer og krav, der stilles til kommunikation og brugergrænseflader til mennesker med kognitive udfordringer og særlige behov. Med assistance fra dedikerede ildsjæle hos SUS blev vi i netværket (i takt med det voksende team hos IBG), hurtigt skarpe på, hvordan vi kunne styrke overblik og selvhjulpenhed med IBG. SUS faciliterede tillige kontakter til fagpersoner, der kunne se potentialet i det, vi ønskede at skabe med IBG. Flere ledende medarbejdere i IBGs udviklerteam har erfaring fra fagområderne og kan bidrage med værdifuld indsigt fx. når IBG skal implementeres.

Interesseret i IBG hos jer?