Den generelle opfattelse er, at der er sket en kvalitativ forbedring inden for alle områder ved implementering af IBG

—Maria Lincke, chefkonsulent SUS

Socialt Udviklingscenter SUS gennemførte i oktober måned 2016 en landsdækkende evaluering af IBG hos fagpersonalet på bo- og dagtilbud. 172 ansatte deltog i undersøgelsen, og deres svar viser, at IBG har givet borgerne bedre livskvalitet. Det angiver hele 67% af de adspurgte. Medarbejderne svarer samstemmende, at IBG har en gavnlig effekt på række afgørende forhold i de udviklingshæmmedes liv. 85% af de adspurgte mener, at IBG gør borgernes hverdag mere tryg og forudsigelig. 75% svarer endvidere, at IBG gør borgerne mere selvhjulpne, og 73% svarer, at borgerne i højere grad aktivt søger information. Hertil kommer, at medarbejderne oplever, at borgerne får et generelt kompetenceløft i anvendelsen af IT.

SUS-undersøgelsen konkluderer desuden, at der er et “væsentligt effektiviseringspotentiale ved implementering af IBG”, og det viser sig, at der kan spares minimum 171 timer pr. afdeling om året, hvis man anvender alle modulerne i IBG. Det betyder, at en investering i IBG kan tjene sig hjem på to til tre år.

Læs mere på SUS’ hjemmeside

Læs rapporten

Læs vores pressemeddelelse