WORKSHOP PÅ SOCIALT LEDERFORUM. På Socialt Lederforums Landsmøde 2018 afholder vi i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon workshoppen “Ledelse af forankring af teknologier i professionel praksis”.

På workshoppen ser vi på, hvordan implementering af ny teknologi forandrer organisationen og de fagprofessionelles rolle. Ny teknologi kalder på forandringsledelse, som kan sikre, at der skabes merværdi for borgere og brugere i den daglige praksis. Ud fra både vidensfaglige og praksisnære synspunkter sætter vi fokus på hvilke ledelsesmæssige forhold, der kommer i spil og hvilke kompetencer, der skal til, for at teknologi reelt forankres i sundhedsfaglig og pædagogfaglig praksis.

Workshoppen ledes af:

  • Gitte Riis, Specialkonsulent, Professionshøjskolen Absalon
  • Jeppe Slot Stauning, Faglig Udviklingschef, IBG ProReact

Dato og tid

22-23. marts 2018

Sted

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2 – 5800 Nyborg

SAMARBEJDE MED ABSALON. IBG og Absalon arbejder sammen i forbindelse med IBGs certificerings- og kursustilbud. Absalon står for undervisningen på udvalgte kurser, og samarbejdet har til formål at udvikle og formidle viden om, hvordan teknologi forankres i den social – og specialpædagogiske praksis. Ambitionen med samarbejdet er at bidrage til et fagligt kompetenceløft til det social- & specialpædagogiske fagpersonale på landets sociale tilbud og ruste dem til de udfordringer, de stilles overfor, når ny teknologi skal forankres og udnyttes i pædagogisk praksis.