Flere kommuner har efterspurgt muligheden for at indkøbe IBG på SKI. Dette er nu en realitet og kan ske på delaftalen 02.19. Hvis du vil høre mere om aftalen og hvilke fordele det kan give jer, så kontakt Jeppe eller Jesper på 3615 0520.

SKI er en forkortelse for Statens & Kommunernes Indkøbsservice. SKI samler indkøb på tværs af det offentlige.