IBG er kommet på plejehjem i Gentofte Kommune. Kommunen har haft gode erfaringer med IBG på Social, Handicap og Børneområdet og har nu også taget ProReacts livsstyringsværktøj i brug på Pleje & Sundhedsområdet. IBG er blevet taget i brug på de første plejecentre i Gentofte og vil i løbet af 2016  være i drift på 5 plejecentre i kommunen.

IBG er en del af en større digital satsning, hvor man ønsker at gøre borgerne mere selvhjulpne ved hjælp af digitale løsninger. Med IBG får beboere og pårørende lettere adgang til daglig information, og Pleje & Sundhed forventer, at det vil skabe øget engagement og tryghed.