Vi oplever i stigende grad et ønske fra kommuner og regioner om integration med KMDs Nexus-platform, når IBG skal implementeres. Derfor har vi arbejdet målrettet på at opnå en Nexus-certificering, og den har vi nu fået.

Med certificeringen kan vi tilbyde integration mellem Nexus og IBG både til eksisterende og nye kunder. I praksis betyder det, at vi kan præsentere data og funktioner fra Nexus i IBG og sende data tilbage til Nexus til central journalisering.

Vi glæder os over aftalen, der vil give vores kunder endnu bedre mulighed for at strømline arbejdsgange, fjerne dobbeltarbejde og styrke kommunikationen med borgerne.

Ring til Jesper på 3615 0520 og hør mere om de muligheder, den nye certificering giver jer.