Ugebrevet Mandag Morgen udgav i september et særnummer om velfærdsteknologi “Mod mere fælles velfærd”, hvor vi fortalte historien om, at IBG er kommet på plejehjem. Gentofte Kommune har nemlig taget IBG i brug på en række plejehjem, fordi man på ældre-området ønsker at gøre borgerne selvhjulpne og digitale samt styrke dialogen mellem kommune, borgere og pårørende.

Læs artiklen “Plejehjem Version 2.0” her:

plejehjem-version-2-0