“Velfærdsteknologi skaber livskvalitet” er titlen på en artikel, der bringes i april-nummeret af Gentofte Kommunes borgerrettede månedsmagasin “Lige Nu”.  Artiklen giver en række eksempler på, hvordan velfærdsteknologi bidrager til øget livskvalitet på kommunens tilbud til ældre og borgere med særlige behov. IBG beskrives i afsnittet “Interaktive storskærme styrker dialogen” og her udtaler afdelingschef for Social & Handicap i Gentofte Kommune Elsebet Schultz:

“De interaktive storskærme øger borgernes livskvalitet gennem selvbestemmelse og understøtter rehabilitering ved at gøre det nemmere at mestre hverdagen på trods af alder, fysik eller handicap”

Læs hele artiklen