IBG basis er vores ‘gamle’ aftale, og vores eksisterende kunder kan sagtens fortsætte som hidtil. Men alle nye kunder (efter April 2019) er automatisk IBG Premium. Basis er en løsning til fællesskabet, mens Premium også er en løsning til individet.

Derfor opdaterer vi også hvordan der afregnes: I Basis betaler du pr. installation. Men i dag er der flere og flere der anvender IBG på deres egne devices. Derfor giver det bedre mening at IBG Premium afregnes pr. oprettet borger. Personale og pårørende er gratis – uanset hvor mange der er.

Derudover får kunder på IBG Premium i løbet af 2019 adgang til tre nye moduler:

Connect

En tryg og lukket social platform hvor pårørende og støttepersoner kan deltage i borgerens hverdag.

VideoKald

En sikret tjeneste til videokald mellem borger og personale, som understøtter bostøtte til borgere i egen hjem (§85).

Planner

Simpel og visuel opgave- og kalenderstyring for borgere og personale. Skaber struktur og forudsigeligehed.

Vores tanke er, at vores eksisterende kunder i løbet af 2019 får opdateret deres aftaler, så alle har IBG Premium. Men vi ved også at der er kunder der hellere vil fortsætte med den ‘gamle’ aftale, og det er også helt i orden. Rent teknisk er det den samme platform som IBG Premium, bare uden de tre nye moduler. Support og viderudvikling fortsætter på jeres løsning ligesom den gør for alle vores andre kunder.

Basis

Premium

Aktiviteter inkluderet inkluderet
Madplan inkluderet inkluderet
Møder inkluderet inkluderet
Galleri inkluderet inkluderet
Bookinger inkluderet inkluderet
Tjenesteplan inkluderet inkluderet
Grupper inkluderet inkluderet
Nyheder inkluderet inkluderet
VideoKald* ikke inkluderet inkluderet
Connect** ikke inkluderet inkluderet
Planner* ikke inkluderet inkluderet
Afregning: pr. afdeling pr. borger
Pårørende: Nej Ubegrænset
Personale: Ubegrænset Ubegrænset

* Under udvikling. Lanceres i 2019.    ** I Beta release.

Hvad skal jeg gøre?

Du behøver ikke gøre noget. Du kommer til at fortsætte på din nuværende aftale indtil du hører fra os. I løbet af 2019 vil vi tage kontakt, og fortælle dig lidt mere om det nye ved IBG Premium. Vi kommer nok til at tage et møde hvor vi ser på hvorvidt det giver mening at skifte til Premium. Måske har I slet ikke behov for de nye moduler. Måske kan I opnå en besparelse. Måske vil I hellere fortsætte med IBG Basis.

For os er det vigtigt at at det giver mening for jer, og dette handler både om hvordan I anvender IBG i jeres hverdag, og om økonomi. Derfor ser vi på hver installation for sig, og foretager en behovsafdækning inden vi kommer med vores anbefaling.

Hvis du ikke har hørt fra os, og gerne vi vide mere allerede nu, er du selvfølgelig velkommen til at tage kontakt til Jeppe, Martin eller Jesper:

JeppeSlot Stauning

JeppeSlot Stauning

Tlf. 2840 4671

Martin Vittrup

Martin Vittrup

Tlf. 2594 9096

Jesper Karlberg

Jesper Karlberg

Tlf. 2083 2084