IBG TIL HELE FORVALTNINGEN

Med en kommuneaftale kan kommuner tilbyde IBG til alle sine tilbud indenfor en bestemt forvaltning – fx social/handicap eller sundhed/omsorg.

En kommuneaftale giver en forvaltning fri brug af IBG Basis-systemet uden begrænsninger på antal af systemer/afdelinger, borgere og medarbejdere, så din kommune kan få det fulde udbytte af IBG.

Kommuneaftalen tilbydes med en fordelagtig og simpel model og vil normalt være fordelagtig, når 30-45% af kommunens tilbud anvender IBG på standard-vilkår. Således vil de resterende 55-70% af kommunens tilbud være “omkostningsfrie”.

Vi hjælper jer med at få overblik over, hvornår økonomien i en kommuneaftale bliver attraktiv, og I forvalter selv, hvordan økonomien fordeles på kommunens tilbud.