Fem praktiske råd kan bidrage til at skabe tryghed

Corona-krisen skaber et tydeligt behov for klar og letforståelig kommunikation til borgere med udviklingshæmning. Det er hovedbudskabet i en ny artikel bragt af norske Psykologen Innstrand, som vi, i samarbejde med vores norske partner Cognita, bringer et sammendrag af her. Artiklen fokuserer på fem praktiske råd til god og letforståelig kommunikation om covid-19, der kan bidrage til at skabe tryghed for borgeren. Herpå anbefales følgende fokuspunkter:

  • Vær opmærksom på informationskilder. Borgeren kan få information om Corona fra diverse medier, men også sit nære og fjerne netværk samt overhørte samtaler. Det er vigtigt at støtte borgeren i at håndtere disse informationer.
  • Skab så meget stabilitet og forudsigelighed som muligt. Hold for så vidt muligt fast i den enkeltes vanlige dagsplan og kommuniker med redskaber, som borgeren kender, for at skabe tryghed.
  • Skab gode rammer for samtaler om covid-19. Begræns støj og tilpas situationen til den kontekst, hvor I har erfaret, I bedst kan formidle til borgeren. Sæt tid af til at gentage samtaler og budskaber.
  • Overvej indhold og længde på samtaler om covid-19. Giv borgeren mulighed for at stille spørgsmål og selv påvirke samtalens indhold. Anerkend følelser, bekræft information og giv håb.
  • Tilpas information om covid-19 til borgerens sproglige niveau. Kommunikér både mundtligt og skriftligt, så borgeren forstår budskaberne. Anvend letforståelige og enkle ord til at beskrive det komplekse, f.eks. nye vaner, og brug gerne visuelle virkemidler.

Læs den handlingsanvisende artikel på norsk i sin fulde længde her.