Kernen i IBG

IBG er en digital løsning til livsstyring for mennesker med nedsat funktion. Løsningen består af en lang række moduler og funktioner til kommunikation og planlægning i hverdagen. De mange funktioner i IBG sikrer borgere, pårørende og medarbejdere overblik for både fælles og personlige aktiviteter, informationer og muligheder. Du kan se mere i videoen og læse om modulerne nedenfor.

Videokald

IBG Videokald er en sikret videotjeneste til IBG-app’en. Her kan borgere og medarbejdere skabe visuel kontakt til hinanden med videoopkald, direkte i IBG-app’en. Det giver nem og brugervenlig adgang til videokommunikation med mulighed for at drøfte personfølsomme forhold i et sikret og lukket miljø.

Planner

IBG Planner er en ny funktion til opgave- og kalenderstyring i IBG-app’en. Med Planner kan medarbejdere og borgere oprette og tildele personlige opgaver og aftaler. Planner giver dertil et samlet overblik over borgerens tilmeldinger til aktiviteter, spisning og bookinger samt individuelle opgaver og aftaler.

Connect

Det kan være svært for mennesker med udviklingshæmning, funktionsnedsættelse eller demens at huske, overskue og fortælle om deres oplevelser. IBG Connect er en ny app til pårørende, der både giver adgang til kommunikation mellem borger og pårørende samt kommunikation fra medarbejdere til pårørende. Det er en tryg og lukket social platform, der styrker de pårørendes sociale relationer til borgeren.

Grupper

IBG Grupper er et modul, der giver brugerne adgang til at deltage i fællesskaber på en ny måde og forbindes på tværs af afdelinger og traditionelle fælleskaber via IBG-app’en. Med IBG Grupper kan brugerne lave opslag, kommentere, like og – vigtigst af alt – skabe kontakter i lukkede grupper.

Tjenesteplan

Tjenesteplanen giver et hurtigt, visuelt overblik over, hvem der er på arbejde og hvem, der kommer senere. Det er både muligt at importere vagtplaner fra andre systemer eller anvende IBG’s enkle vagtplansværktøj til planlægning.

Borgerne vænner sig til selv hente information fra den lettilgængelige og overskuelige tjenesteplan, og de bliver dermed mere selvhjulpne. Hermed frigøres tid for medarbejderne, der også altid har fuldt overblik over hvem, der er på vagt, og hvornår.

Madplan

Madplanen viser dagens måltider i billeder og tekst og giver mulighed for at bladre frem i ugens dage. Til hvert måltid kan der knyttes op til fire billeder, som tilsammen viser menuen. Der ligger mange madbilleder klar i systemet, og det er nemt at lægge sine egne madbilleder op. Borgerne kan forhåndstilmeldes måltider ved hjælp af administrationssystemet, og både borgere og ansatte kan til- og afmelde sig måltider fra IBG Skærmen med deres personlige profil.

Det tager under 2 minutter at oprette et indbydende måltid i IBG.

Aktiviteter

I dette modul annonceres aktiviteter, udflugter og ferierejser for borgerne. Her har borgerne overblik over, hvad de kan deltage i og adgang til alle relevante informationer (tid, sted, pris).

Det er muligt at oprette klubber, hvortil der kan knyttes faste aktiviteter, og personalet kan tilknytte billeder, videoer og piktogrammer, der styrker forståelsen af og interesse for aktiviteten. Der er desuden mulighed for at planlægge aktiviteter og ferier langt ud i fremtiden, og ved oprettelse af en aktivitet kan det vælges, hvilket tidsrum aktiviteten skal vises i, så informationen styres på den mest pædagogiske måde.

Booking

I dette modul kan borgere og personale booke ressourcer som fx køretøjer, vasketider, lokaler eller specialudstyr direkte på skærmen. Ressourcer kan deles på tværs af afdelinger, så alle ressourcer er til rådighed for alle borgere.

Der er mulighed for fribooking og skemabooking. Med skemabooking booker man ressourcer i fast definerede tidsrum. Ved fribooking kan borgeren frit vælge start- og sluttidspunkt for en booking.

Møder

I dette modul kan borgere og personale se planlagte møder inkl. dagsorden. Punkter på dagsordenen kan visualiseres med billeder og piktogrammer. Borgere og personale kan skrive forslag til mødet fra IBG Skærmen ved hjælp af deres individuelle login.

Under møder kan Mødemodulet anvendes som omdrejningspunkt ved den store skærm. Erfaringer viser, at dette sætter borgenes forslag i centrum og at det stimulerer borgernes interesse for at anvende IBG.

Gallerier

I galleriet kan borgere se billeder og videoer fra aktiviteter, ture og rejser. Galleriet er opdelt i albums, så det er nemt at danne sig et overblik, og fra skærmen kan borgere og ansatte tagge sig selv. De fotos, borgerne tagger, tilføjes automatisk deres personlige profil.

På storskærmen kan borgerne sammen se billeder fra den seneste tur og det er en god ressource for samvær. Galleriet er også et nemt sted at tilføje indhold, når I starter op med IBG – fx fotos og video fra tidligere ture.

Nyheder

Nyhedsmodulet anvendes, når der skal formidles vigtig information til borgere og personale – fødselsdage, lukning af vandet eller besøg i huset. På fællesskærmen vises nyhederne i karrusel og herfra kan man trykke sig ind på den enkelte nyhed.

VideoKald

IBG VideoKald er en sikret videotjeneste til IBG App’en. I IBG VideoKald kan I lave videoopkald direkte i IBG App’en i et sikkert, lukket miljø. Det betyder, at I får nem og borgervenlig adgang til videokommunikation med mulighed for at drøfte personfølsomme forhold.

Planner

IBG Planner er en ny funktion til opgave- og kalenderstyring i IBG App’en. I IBG Planner kan borgerne og medarbejdere oprette personlige opgaver og aftaler. Planner giver desuden et samlet overblik over borgerens tilmeldinger til aktiviteter, mad og bookinger samt individuelle opgaver og aftaler.

Connect

Det kan være svært for mennesker med udviklingshæmning, funktionsnedsættelse eller demens at huske, overskue og fortælle om deres oplevelser. IBG Connect er en ny app til pårørende, der både giver adgang til kommunikation mellem borger og pårørende og kommunikation fra personale til de pårørende. Det er en tryg og lukket social platform, der styrker de pårørendes sociale relation til borgeren.

Grupper

IBG Grupper er et nyt modul, der giver brugerne adgang til at deltage i fællesskaber på en ny måde og forbindes på tværs af afdelinger og traditionelle fælleskaber via IBG App’en. Med IBG Grupper kan brugerne lave opslag, kommentere, like og vigtigst af alt skabe kontakter i lukkede grupper.

Tjenesteplan

Tjenesteplanen giver et hurtigt, visuelt overblik over, hvem der er på arbejde og hvem, der kommer senere. Det er både muligt at importere vagtplaner fra andre systemer eller anvende IBGs enkle vagtplansværktøj til planlægning.

Borgerne vænner sig til selv hente information fra den lettilgængelige og overskuelige tjenesteplan, og de bliver dermed mere selvhjulpne. Hermed frigøres tid for personalet, der også altid har fuldt overblik over hvem, der er på vagt, og hvornår.

Madplan

Madplanen viser dagens måltider i billeder og tekst og giver mulighed for at bladre frem i ugens dage. Til hvert måltid kan der knyttes op til fire billeder, som tilsammen viser menuen. Der ligger mange madbilleder klar i systemet, og det er nemt at lægge sine egne madbilleder op. Borgerne kan forhåndstilmeldes måltider ved hjælp af administrationssystemet, og både borgere og ansatte kan til- og afmelde sig måltider fra IBG Skærmen med deres personlige profil.

Det tager under 2 minutter at oprette et indbydende måltid i IBG.

Aktiviteter

I dette modul annonceres aktiviteter, udflugter og ferierejser for borgerne. Her har borgerne overblik over, hvad de kan deltage i og adgang til alle relevante informationer (tid, sted, pris).

Det er muligt at oprette klubber, hvortil der kan knyttes faste aktiviteter, og personalet kan tilknytte billeder, videoer og piktogrammer, der styrker forståelsen af og interesse for aktiviteten. Der er desuden mulighed for at planlægge aktiviteter og ferier langt ud i fremtiden, og ved oprettelse af en aktivitet kan det vælges, hvilket tidsrum aktiviteten skal vises i, så informationen styres på den mest pædagogiske måde.

Booking

I dette modul kan borgere og personale booke ressourcer som fx køretøjer, vasketider, lokaler eller specialudstyr direkte på skærmen. Ressourcer kan deles på tværs af afdelinger, så alle ressourcer er til rådighed for alle borgere.

Der er mulighed for fribooking og skemabooking. Med skemabooking booker man ressourcer i fast definerede tidsrum. Ved fribooking kan borgeren frit vælge start- og sluttidspunkt for en booking.

Møder

I dette modul kan borgere og personale se planlagte møder inkl. dagsorden. Punkter på dagsordenen kan visualiseres med billeder og piktogrammer. Borgere og personale kan skrive forslag til mødet fra IBG Skærmen ved hjælp af deres individuelle login.

Under møder kan Mødemodulet anvendes som omdrejningspunkt ved den store skærm. Erfaringer viser, at dette sætter borgenes forslag i centrum og at det stimulerer borgernes interesse for at anvende IBG.

Gallerier

I galleriet kan borgere se billeder og videoer fra aktiviteter, ture og rejser. Galleriet er opdelt i albums, så det er nemt at danne sig et overblik, og fra skærmen kan borgere og ansatte tagge sig selv. De fotos, borgerne tagger, tilføjes automatisk deres personlige profil.

På storskærmen kan borgerne sammen se billeder fra den seneste tur og det er en god ressource for samvær. Galleriet er også et nemt sted at tilføje indhold, når I starter op med IBG – fx fotos og video fra tidligere ture.

Nyheder

Nyhedsmodulet anvendes, når der skal formidles vigtig information til borgere og personale – fødselsdage, lukning af vandet eller besøg i huset. På fællesskærmen vises nyhederne i karrusel og herfra kan man trykke sig ind på den enkelte nyhed.

Videokald

IBG Videokald er en sikret videotjeneste til IBG App’en. I IBG Videokald kan I lave videoopkald direkte i IBG App’en i et sikkert, lukket miljø. Det betyder, at I får nem og borgervenlig adgang til videokommunikation med mulighed for at drøfte personfølsomme forhold.

Planner

IBG Planner er en ny funktion til opgave- og kalenderstyring i IBG App’en. I IBG Planner kan borgerne og medarbejdere oprette personlige opgaver og aftaler. Planner giver desuden et samlet overblik over borgerens tilmeldinger til aktiviteter, mad og bookinger samt individuelle opgaver og aftaler.

Connect

Det kan være svært for mennesker med udviklingshæmning, funktionsnedsættelse eller demens at huske, overskue og fortælle om deres oplevelser. IBG Connect er en ny app til pårørende, der både giver adgang til kommunikation mellem borger og pårørende og kommunikation fra personale til de pårørende. Det er en tryg og lukket social platform, der styrker de pårørendes sociale relation til borgeren.

Grupper

IBG Grupper er et nyt modul, der giver brugerne adgang til at deltage i fællesskaber på en ny måde og forbindes på tværs af afdelinger og traditionelle fælleskaber via IBG App’en. Med IBG Grupper kan brugerne lave opslag, kommentere, like og vigtigst af alt skabe kontakter i lukkede grupper.

Tjenesteplan

Tjenesteplanen giver et hurtigt, visuelt overblik over, hvem der er på arbejde og hvem, der kommer senere. Det er både muligt at importere vagtplaner fra andre systemer eller anvende IBGs enkle vagtplansværktøj til planlægning.

Borgerne vænner sig til selv hente information fra den lettilgængelige og overskuelige tjenesteplan, og de bliver dermed mere selvhjulpne. Hermed frigøres tid for personalet, der også altid har fuldt overblik over hvem, der er på vagt, og hvornår.

Madplan

Madplanen viser dagens måltider i billeder og tekst og giver mulighed for at bladre frem i ugens dage. Til hvert måltid kan der knyttes op til fire billeder, som tilsammen viser menuen. Der ligger mange madbilleder klar i systemet, og det er nemt at lægge sine egne madbilleder op. Borgerne kan forhåndstilmeldes måltider ved hjælp af administrationssystemet, og både borgere og ansatte kan til- og afmelde sig måltider fra IBG Skærmen med deres personlige profil.

Det tager under 2 minutter at oprette et indbydende måltid i IBG.

Aktiviteter

I dette modul annonceres aktiviteter, udflugter og ferierejser for borgerne. Her har borgerne overblik over, hvad de kan deltage i og adgang til alle relevante informationer (tid, sted, pris).

Det er muligt at oprette klubber, hvortil der kan knyttes faste aktiviteter, og personalet kan tilknytte billeder, videoer og piktogrammer, der styrker forståelsen af og interesse for aktiviteten. Der er desuden mulighed for at planlægge aktiviteter og ferier langt ud i fremtiden, og ved oprettelse af en aktivitet kan det vælges, hvilket tidsrum aktiviteten skal vises i, så informationen styres på den mest pædagogiske måde.

Booking

I dette modul kan borgere og personale booke ressourcer som fx køretøjer, vasketider, lokaler eller specialudstyr direkte på skærmen. Ressourcer kan deles på tværs af afdelinger, så alle ressourcer er til rådighed for alle borgere.

Der er mulighed for fribooking og skemabooking. Med skemabooking booker man ressourcer i fast definerede tidsrum. Ved fribooking kan borgeren frit vælge start- og sluttidspunkt for en booking.

Møder

I dette modul kan borgere og personale se planlagte møder inkl. dagsorden. Punkter på dagsordenen kan visualiseres med billeder og piktogrammer. Borgere og personale kan skrive forslag til mødet fra IBG Skærmen ved hjælp af deres individuelle login.

Under møder kan Mødemodulet anvendes som omdrejningspunkt ved den store skærm. Erfaringer viser, at dette sætter borgenes forslag i centrum og at det stimulerer borgernes interesse for at anvende IBG.

Gallerier

I galleriet kan borgere se billeder og videoer fra aktiviteter, ture og rejser. Galleriet er opdelt i albums, så det er nemt at danne sig et overblik, og fra skærmen kan borgere og ansatte tagge sig selv. De fotos, borgerne tagger, tilføjes automatisk deres personlige profil.

På storskærmen kan borgerne sammen se billeder fra den seneste tur og det er en god ressource for samvær. Galleriet er også et nemt sted at tilføje indhold, når I starter op med IBG – fx fotos og video fra tidligere ture.

Nyheder

Nyhedsmodulet anvendes, når der skal formidles vigtig information til borgere og personale – fødselsdage, lukning af vandet eller besøg i huset. På fællesskærmen vises nyhederne i karrusel og herfra kan man trykke sig ind på den enkelte nyhed.