Dag – og Aktivitetstilbud

§ 103, 104, 106 & 193

IBGs mange indgange øger tilgængeligheden for brugerne og gør IBG til en unik kommunikationsplatform for dag- og aktivitetscentre

IBG informerer om dagsprogram og kommende aktiviteter og skaber på den måde sammenhængskraft på tværs af værksteder, aktivitetsgrupper og klubber på dag- og aktivitetstilbud. Det imødekommer et stort behov hos brugerne om smidig og fleksibel kommunikation.

Med IBG får mange mennesker den samme information samtidig. Hvad enten det er en aktivitet i naturgruppen, en ny medarbejder i kreaværkstedet eller hvad der måtte være på menuen i caféen, sikrer IBG at både brugere og medarbejdere er informeret, når de møder ind om morgenen. Skulle man glemme noget i løbet af dagen, er informationen altid tilgængelig, så man kan holde sig opdateret.

Og med IBG App’en og IBG Grupper er det også muligt at kommunikere med de enkelte brugere i små lukkede sociale netværk. På den måde kan dag- og aktivitetstilbud nå ud til alle brugere, uanset hvor de bor eller hvilket fællesskab, de er en del af på tilbuddet. 

Se filmen fra Kulturhuset Puls1 i København, og hvordan de sætter IBGb i spil herunder

Interesseret i IBG hos jer?

Hvornår er IBG et godt valg?

Hos IBG arbejder vi for at gøre borgene så selvhjulpne som overhovedet muligt. De interaktive tavler skal styrke fællesskaberne, og apps til borgerne skal give individuel støtte og overblik. Men for at lykkes med IBG kræves det, at der investeres i medarbejderne. Vi tror på at valget er rigtigt, når både teknologivalg og en langsigtet plan går hånd i hånd.

IBG er en platform, som gør livet nemmere for borgere med nedsat funktion. Dette kan lade sig gøre, fordi IBG platformen understøtter anvendelse for en meget bred gruppe, hvor borgerne får nye muligheder og fælleskabet får nye dimensioner - altsammen på tværs af 15 moduler, som er udviklet over en lang årrække til denne målgruppe.

IBG kommer med indbygget hjælp

Nogle har svært ved læse, andre har behov for symbolkommunikation. IBG anvender en række velfærdsteknologier til mennesker med nedsat funktion. IBG har f.eks. indbygget talesyntese, der kan læse tekster højt, og piktogrammer, billeder og video, der gør formidlingen mere levende og forståelig.

Læs om brugernes erfaringer

IBG i hele kommunen

SilkeborgEn nøgle til privat-offentligt samarbejde.

Førende på velfærdsteknologi

GreveIBG er del af velfærdsteknologisk fyrtårn i Greve.

IBG styrker effektivitet og kvalitet

AarhusEffektivitet og kvalitet går hånd i hånd på bofællesskabet i Lystrup.

De bruger allerede IBG

IBG anvendes i over 20 kommuner