Botilbud (døgn)

§105, 107 & 108

IBG styrker fællesskabet på botilbuddet og beboernes individuelle autonomi

IBG støtter aktivt mennesker med kognitive og fysiske funktionsevnenedsættelser i udviklingen af samspil og kommunikation med andre borgere, fagpersoner og pårørende

IBG’s store tavler gør hverdagens information let tilgængelig og let forståelig, Med IBG kan borgerne se sig selv som en del af et fællesskab – i deres egen profil, via fotos i galleriet eller når de kan se, hvem der har tilmeldt sig en aktivitet. Den lette tilgængelighed til information giver borgeren en oplevelse af autonomi – at kunne noget selvuden at være afhængig af personalet. Og så styrker IBG de digitale kompetencer og giver mod på at benytte andre kommunikationsteknologier.

Klar til IBG hos jer?

Hvornår er IBG et godt valg?

Hos IBG arbejder vi for at gøre borgene så selvhjulpne som overhovedet muligt. De interaktive tavler skal styrke fællesskaberne, og apps til borgerne skal give individuel støtte og overblik. Men for at lykkes med IBG kræves det, at der investeres i medarbejderne. Vi tror på at valget er rigtigt, når både teknologivalg og en langsigtet plan går hånd i hånd.

IBG er en platform, som gør livet nemmere for borgere med nedsat funktion. Dette kan lade sig gøre, fordi IBG platformen understøtter anvendelse for en meget bred gruppe, hvor borgerne får nye muligheder og fælleskabet får nye dimensioner - altsammen på tværs af 15 moduler, som er udviklet over en lang årrække til denne målgruppe.

IBG kommer med indbygget hjælp

Nogle har svært ved læse, andre har behov for symbolkommunikation. IBG anvender en række velfærdsteknologier til mennesker med nedsat funktion. IBG har f.eks. indbygget talesyntese, der kan læse tekster højt, og piktogrammer, billeder og video, der gør formidlingen mere levende og forståelig.

Læs om brugernes erfaringer

IBG i hele kommunen

SilkeborgEn nøgle til privat-offentligt samarbejde.

Førende på velfærdsteknologi

GreveIBG er del af velfærdsteknologisk fyrtårn i Greve.

IBG styrker effektivitet og kvalitet

AarhusEffektivitet og kvalitet går hånd i hånd på bofællesskabet i Lystrup.

De bruger allerede IBG

IBG anvendes i over 20 kommuner