IBG siden 2012

Siden 2013 har den interaktive platform til borgerrettet kommunikation og planlægning IBG gjort beboerne på bostedet Skelvej mere selvhjulpne. Det er godt for livskvaliteten og frigør tid for personalet.

Gevinster for medarbejdere og borgere på bostedet Skelvej

Når beboerne på Skelvej i Gentofte Kommune ønsker at vide, hvem der kommer på arbejde, behøver de ikke spørge personalet. For Skelvej, der er et bosted for 10 voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, har anvendt IBG siden 2013. IBG tilgås fra trykfølsomme skærme, og platformen skaber overblik over dagligdagen, og gør det let for beboerne at finde informationer samt at til- og framelde sig aktiviteter.

IBG gør beboerne mere selvhjulpne og det sætter de stor pris på. Helt generelt er beboerne rigtig glade for den. Den giver overskuelighed, forudsigelighed og en større fornemmelse af at være herre i sit eget liv. De behøver ikke bede pædagogerne om at blive tilmeldt en aktivitet og frameldt et måltid eller høre om der er en vaskemaskine ledig. Det kan de selv styre på IBG’en.

Rosi Eksing

Forstander, Skelvej

Designet i samarbejde med borgerne

Hos IBG ProReact, som står bag IBG, genkender man Rosi Eksings beskrivelse. ProReact har i forbindelse med udviklingen af IBG samarbejdet med en række institutioner, der har haft “den digitale opslagstavle” installeret og løbende er vendt tilbage med feedback. Det har haft stor indflydelse på, hvordan IBG ser ud i dag, både hvad angår funktionalitet og design.

Bredden af de ting, platformen indeholder, gør, at den bliver interessant. IBG har noget ballast i forhold til alle de funktioner, der har med borgernes hverdag at gøre, lige fra ‘hvem kommer på arbejde?’ til booking til ‘hvad skal vi have at spise?’. Samtidig er platformen meget visuel og nem at forstå, og det betyder, at den matcher med behovene hos en stor del af dem, der er på et bo- eller dagtilbud i dag

Jesper Karlberg

Partner, IBG Proreact

Fordel for medarbejdere og borgere

For botilbud som Skelvej giver implementering af velfærdsteknologi som IBG øget livskvalitet for beboerne og tidsbesparelser for personalet. Det fortæller Maria Lincke, der er chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter, SUS, og står bag en evalueringsrapport om IBG-platformen.

IBG samler det, der er en fordel for personalet, og det, der er en fordel for beboerne. Rigtig tit, når man kigger på velfærdsteknologi, er det en aflastning af enten det ene eller det andet. Enten installerer man nogle administrative værktøjer til de professionelle, eller også kommer man med noget socialt IT til beboerne. Her har man et værktøj, som i virkeligheden kan begge dele. Medarbejderne får nogle fordele i form af tidsbesparelser, som opstår, fordi beboerne bliver mere selvhjulpne og får adgang til information uden at skulle spørge medarbejderne. Man kommer med ét værktøj, som både rammer de professionelle og beboerne, siger hun.

Historien om Skelvej har været bragt i Børsen-tillægget – Analyse Sundhedssektoren (februar 2017).

IBG samler det, der er en fordel for personalet, og det, der er en fordel for beboerne.

Maria Lincke

Konsulent, SUS Socialt Udviklingscenter

Fakta om Skelvej

Bofællesskabet Skelvej er et botilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) med let til moderat støttebehov. Bofælleskabet har 10 individuelt indrettede lejligheder.

Læs mere om Skelvej.