IBG i social og sundhed/omsorg

Marienlund er et højteknologisk fyrtårn. Det nye pleje- og dagcenter i Silkeborg har 120 boliger for ældre og borgere med funktionsnedsættelser samt 35 daghjemspladser. Centret sigter på, at alle løsninger skal være moderne og nytænkende og sikre borgere og medarbejdere optimale forhold.

Fælles overblik – og personligt

IBG er valgt som fælles digital kommunikationsplatform for borgere og personale. Der er opstillet 13 store IBG-touchskærme ved indgange og i fællesrum, som giver borgerne overblik over hverdagen og mulighed for at tage aktiv del i deres eget liv. På skærmene kan borgerne bl.a. til- og afmelde sig aktiviteter og ture, booke lokaler mv. Storskærmene giver også pårørende og gæster overblik over, hvad der sker på Marienlund.

Her ud over har alle boliger på Marienlund en tablet, hvor borgerne kan tilgå IBG via IBG App’en. Med App’en har borgerne adgang til deres personlige indhold, så de både kan se hvilke aktiviteter og ture, de er tilmeldt og tilgå deres “arkiv” med personlige fotos, videoer og dokumenter.

Marienlund samler IBG’s målgrupper

Marienlund er unikt ved at samle både ældre og borgere med funktionsnedsættelser i samme center. IBG favner netop begge disse to grupper og kan derfor tages i brug uden videreudvikling af brugerfladen. IBG-platformens visuelle design er netop udviklet med sigte på optimal interaktion for mennesker med funktionsnedsættelser, og platformen har desuden en række støtteværktøjer som fx højtlæsningsfunktion for svage læsere og let adgang til menuen for kørestolsbrugere.

IBG styrker integrationen

En af styrkerne ved IBG er muligheden for at integrere data fra eksterne databaser. På Marienlund integreres data fra flere forskellige systemer:

  • Lysstyring. Lyset i egen bolig kan styres direkte i IBG App’en
  • Madplanen føres automatisk ind i IBG fra et eksternt madplanlægningssystem. Systemet har bla. kost- og kalorieberegner
  • Tjenesteplanen er baseret på et tilpasset udtræk fra Marienlunds lønsystem
  • Aktiviteter og nyheder oprettet i Marienlunds intranet (Sinas) føres automatisk over i IBG
  • Her ud over er et vejfinder-modul integreret i IBG, så alle besøgende ubesværet kan finde frem til lokaler, boliger mv.