Vi hjælper med det hele

IBG består af 3 dele – opsætning, implementering og den løbende anvendelse af systemet. Og vi hjælper jer med det hele. Grundlæggende er IBG-platformen en service, I betaler, for at have adgang til. I praksis betyder det, at I betaler løbende for det antal borgerprofiler, I har behov for.

Hvad er IBG Premium?

IBG Premium giver jer alle services og funktionaliteter udviklet til IBG med adgang for borgere, medarbejdere og pårørende. Aftalen tager udgangspunkt i, hvor mange borgere I har på jeres tilbud. Det giver efter vores mening det mest fair udgangspunkt for indkøb af IBG, da platformen grundlæggende er skabt til borgerne.

I aftalen er der inkluderet løbende opgradering af nye services og funktioner, fri support og drift. Ved etablering af IBG vil der være omkostninger til implementering og IT-udstyr i form af interaktive tavler efter behov.

Læs mere om funktionerne her

Implementering

Vi planlægger implementeringsforløbet i samarbejde med jer, og leder processen med at få afdækket og formuleret jeres specifikke behov og målsætninger. Med det afsæt står vi for at undervise og kvalificere jeres medarbejdere, så de bliver fuldt fortrolige med at bruge IBG og kan give borgerne mest mulig værdi i hverdagen.

 

Fra kr. 20.000,-

Licenser

IBG betales som en løbende licens for de borgere, der skal have adgang til IBG. Denne aftaleform sikrer jer, at systemet løbende opdateres og opgraderes af et dedikeret hold af faglige specialister. Vi sikrer, at hosting og sikkerhed er i overensstemmelse med gældende lovgivning og laver desuden backup af jeres data. Har borgere eller personale brug for en hjælpende hånd, ydes der telefonisk og skriftlig support for alle brugere.

Den maksimale licenspris er DKK 125,- pr. borger/måned (ved minimum 15 borgere). Ved større indkøb på tværs af forvaltninger koster en borgerlicens ned til DKK 83,- pr. måned.

Adgang for medarbejdere og pårørende er gratis.

Interaktive skærme & udstyr

Vi håndterer montering, opsætning og konfiguration af skærme og styreenheder. Vi har mange års erfaring og hjælper jer med at finde den skærmløsning, der dækker jeres behov. Vores skærme og styreenheder er i markedets højeste kvalitet og er ekstremt driftsstabile.

 

Fra kr. 30.000,-

Indkøb IBG på SKI-aftale

Ønsker i at indkøbe IBG på SKI-aftale er dette muligt, dette kan gøres på aftalen 02.19

Kontakt os for nærmere information om muligheder.

Hvorfor vælge IBG?

IBG er det eneste digitale værktøj til livsstyring for mennesker med nedsat funktion. IBG har en bred vifte af funktionaliteter og moduler til planlægning og kommunikation, der understøtter alle de essentielle behov hos mennesker med nedsat funktion – struktur, tryghed, selvhjulpenhed, fælleskab, pårørende-orientering og meget mere.

DANSK OG DEDIKERET. IBG er en dedikeret, dansk virksomhed, der forstår jeres behov og altid står til rådighed support og sparring.

FAIR OG GENNEMSKUELIG PRIS – lav pris. pr. borger for 15 specialværktøjer i IBG Premium. Prisen på IBG Premium kan sidestilles med hvad et digital hjælpemiddel som f.eks. videostøtte ofte koster. I betaler for antal borgere, der anvender systemet, så det er nemt at lave en brugerbetalingsmodel.

SOLIDT OG ANERKENDT. IBG anvendes indenfor Social, Handicap, Sundhed Omsorg og Socialpsykiatri i mere end 20 kommuner. Platformen er implementeret mere 250 gange, så jeres investering og indsats er i trygge hænder.

VELFÆRDSTEKNOLOGI. IBG er den eneste platform på markedet, der er skabt til mennesker med nedsat funktion med udgangspunkt i pædagogiske hjælpemidler.

 

Interesseret i IBG hos jer?

Ekstern evaluering af IBG

Socialt Udviklingscenter SUS gennemførte i i januar 2017 med en landsdækkende evaluering af IBG hos fagpersonalet på bo- og dagtilbud for mennesker med særlige behov.

Ekstern evaluering af IBG

Socialt Udviklingscenter SUS gennemførte i i januar 2017 med en landsdækkende evaluering af IBG hos fagpersonalet på bo- og dagtilbud for mennesker med særlige behov. 172 ansatte deltog i undersøgelsen, og deres svar viser, at IBG har givet borgerne bedre livskvalitet. Det angiver hele 67% af de adspurgte. Medarbejderne svarer samstemmende, at IBG har en gavnlig effekt på række afgørende forhold i borgernes liv. SUS-undersøgelsen konkluderer desuden, at der er et “væsentligt effektiviseringspotentiale ved implementering af IBG”, og det viser sig, at der kan spares minimum 171 timer pr. afdeling om året, hvis man anvender alle modulerne i IBG. Det betyder, at en investering i IBG kan tjene sig hjem på to til tre år.

85% af de adspurgte mener, at IBG gør borgernes hverdag mere tryg og forudsigelig
75% svarer, at IBG gør borgerne mere selvhjulpne
73% svarer, at borgerne i højere grad aktivt søger information. 

Hertil kommer, at medarbejderne oplever, at borgerne får et generelt kompetenceløft i anvendelsen af IT.

Hos IBG er vi naturligvis meget stolte og glad for konklusionerne i rapporten. det er dog vigtigt at understrege, at der er blevet tilføjet en lang række nye funktioner til IBG siden undersøgelsen, og derfor spiller IBG i dag en endnu større rolle i borgernes og medarbejdernes arbejdsliv.

Et levende hus

IBG giver jer flere dimensioner i hverdagen, IBG understøtter jer i arbejdet med mennesker der har særligt behov for brugervenlige og sociale it-løsninger. IBG giver borgerne overblik over dagligdagens informationer, ressourcer og aktiviteter på en overskuelig og aktiverende måde, uanset hvor de er.

Overblik og samlingspunkt

IBG Premium består af 13 moduler, der dækker dagligdagens vigtigste områder – tjenesteplan, madplan, aktiviteter, møder mm. IBG kan tilgås via IBG App’en fra borgerens mobile enheder – smartphone og tablet – og fra den store, interaktive skærm, der placeres centralt i borgernes fællesområde. Skærmen er samlingspunkt for borgere og personale og er en afgørende kilde til information og planlægning.

Tryghed og selvhjulpenhed

IBG giver borgere tryghed ved at gøre hverdagen overskuelig og forudsigelig. Desuden understøtter platformen flere udviklingsmål indenfor det sociale område – bl.a. styrkelse af selvhjulpenhed og digitale kompetencer. En landsdækkende undersøgelse fra Socialt Udviklingcenter SUS dokumenterer fx, at IBG giver borgere, der er forbeholdne overfor IT, større mod på at anvende nye digitale teknologier, som fx. iPad.