Hvad er Interaktiv BorgerGuide?

IBG er en digital løsning til livsstyring for mennesker med nedsat funktion. Løsningen består af en lang række moduler og funktioner til kommunikation og planlægning i hverdagen. De mange funktioner i IBG sikrer borgere, pårørende og medarbejdere overblik for både fælles og personlige aktiviteter, informationer og muligheder. I videoen beskriver vi nogle af de mange muligheder i IBG.

 

Klik og læs mere om modulerne i IBG

 

Grupper

Connect

Nyheder

Video

Manager

Vejr +

Planner

Madplan

Aktiviteter

Bookinger

Tjenesteplan

Møder

Galleri

Borger
profiler

Personale
profiler

Overblik

Dokumenter

Mit Arkiv

Vil du vide mere?

Vi sender dig gerne mere information om IBG, eller aftaler en uforpligtende demonstration. Send os dine informationer, og vi vender tilbage i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Mail til:
[email protected]

Ring til:
3615 0520

Primære brugssituationer

1. IBG skærmen skaber fællesskab

IBG understøtter det nære fællesskab i hverdagen. I fællesområder opsættes de store interaktive tavler, der giver borgerne mulighed for selv at hente informationer, deltage, blive underholdt og engagere sig. Dette betyder at flere borgere bliver selvhjulpne, og at personalet kan investere mere tid i at løfte kvaliteten andre steder. Personalet bestemmer hvilke data, der skal være tilgængelige for fællesskabet på de store tavler, og de data som ikke vedrører fællesskabet, kan borgerne tilgå på deres egen mobile enhed (smartphone eller tablet).

Skærmene købes enkeltvis efter behov. De findes i forskellige størrelser fra 23”-55″ og kan fås i specialudgaver, der er velegnede i områder, hvor der er borgere med udadreagerende adfærd. Endvidere samarbejder vi gerne med leverandører, som jeres kommune evt. måtte have præferencer for og aftaler med på indkøb af IT-udstyr.

2. IBG APP: Borgerens personlige indgang til IBG

IBG kan downloades som app på f.eks. en smartphone eller tablet (IOS & Android). App’en er koblet sammen med den profil, borgeren har i systemet. Personalet kan desuden vælge at give borgene adgang til personlig data, som ikke vedrører fællesskabet.

IBG kan tilgås fra mange forskellige platforme, der alle er opbygget med samme logik i brugergrænsefladen. Derfor føler borgene sig fortrolige med IBG uanset hvor, de tilgår systemet på.

IBG App’en anvendes som et personligt støtte- og kommunikationsværktøj, og IBG App’en er en del af IBG Premium-aftalen.

3. IBG MANAGER: Medarbejderens administrationsværktøj

IBG er også et effektivt værktøj for medarbejderne. Platformen giver medarbejderne et væld af nye muligheder for planlægning og  kommunikation til borgerne og kræver ingen digitale kompetencer.

Medarbejderne kan naturligvis anvende IBG som app på tablets/smartphones og på de store IBG tavler sammen med borgerne. Via medarbejderportalen IBG Manager har medarbejderne desuden et enkelt og overskueligt værktøj til at gøre ting smartere i hverdagen. IBG Manager anvendes typisk på kontor via login på sikret onlineforbindelse.

4. IBG CONNECT: Adgang for pårørende

Med den nye app IBG Connect kan pårørende få adgang til IBG. Her får de overblik over borgerens hverdag og kan kommunikere med borgerren. I IBG Connect kan borgere og deres pårørende kommunikere direkte og personligt, og de kan dele historik og minder. For borgerne er IBG Connect en del af den IBG app’en, som de i forvejen bruger.

Det er let for medarbejdere at tildele de pårørende adgang til de informationer og tilbud, I finder relevante. Når medarbejderne f.eks. inviterer til en ny aktivitet, skal der blot vælges deling med borgerens pårørendegruppe.

BESKYTTELSE AF BORGERENS PRIVATLIV. Borgerne skal give samtykke til, at pårørende får adgang til deres informationer i IBG.

IBG Connect er en del af IBG Premium aftalen.

5. IBG GRUPPER. Sikkert samvær på tværs af tilbud.

IBG Grupper er den sociale platform i IBG App’en, der åbner for en verden af trygge og givende fællesskaber. I IBG Grupper kan borgere og medarbejdere være sammen om aktiviteter og interesser på tværs af tilbud. I grupperne kan medlemmer lave opslag, kommentere og like, men det særlige ved IBG Grupper er, at det er en tryg og sikker platform skræddersyet til mennesker med særlige behov.

PERSONDATA ER SIKRET. Grupperne og deres indhold eksisterer kun som en del af IBGs lukkede og sikrede netværk, så borgernes data er sikret mod misbrug af andre brugere og annoncører. Ved at anvende IBG Grupper overholder I desuden kravene i GDPR.

IBG Grupper er en del af IBG Premium aftalen.

Lidt mere om IBG grupper

IBG Grupper giver borgere og medarbejdere adgang til at deltage i fællesskaber på en ny måde og forbindes på tværs af afdelinger og traditionelle fælleskaber via IBG App’en. Med IBG Grupper kan brugerne lave opslag, kommentere, like og vigtigst af alt skabe kontakter i lukkede grupper.

N

Personlig adgang til grupper i IBG App

N

Fællesskaber på tværs af afdelinger og centre

N

Borgere og medarbejdere kan lave opslag direkte fra app

N

Mulighed for at kommentere og like opslag

N

Personlig gruppevæg der samler nye opslag

N

Gruppevæg, der samler nye opslag fra alle grupper, man er medlem af

Vil du vide mere?

Vi sender dig gerne mere information om IBG, eller aftaler en uforpligtende demonstration. Send os dine informationer, og vi vender tilbage i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Mail til:
[email protected]

Ring til:
3615 0520

Vi står altid til rådighed med sparring og rådgivning og gennemfører gerne skræddersyede udviklingsprojekter sammen med vores kunder. Endelig stiller vi en række ressourcer til rådighed for medarbejdere og ledelse – bl.a. kurser og et certificeringsforløb.

IBG Certificering – få fuldt udbytte af IBG

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at vores brugere får det fulde udbytte af IBG. IBG Certificering er et tilbud til jer, der anvender eller skal til at anvende IBG-platformen. Med certificeringen ønsker vi at opkvalificere medarbejdere til udnytte alle mulighederne i IBG, så borgere og medarbejdere får mest mulig værdi i hverdagen. Vi sammensætter certificeringsforløbet i samarbejde med jer med udgangspunkt i jeres specifikke behov og målsætninger, som vi tager aktiv del i at afdække og formulere.

IBG Certificering udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, der varetager undervisningen på Modul 4. Vi udbyder desuden andre mediepædagogiske kurser i samarbejde med Absalon.

Implementering med garanti

GARANTI FOR SUCCES. IBG er implementeret mere end 200 gange på tværs af mere end 20 kommuner, og vi stiller garanti for succesfuld implementering. Lever vi ikke op til aftalen, leverer vi en ny implementering uden omkostninger (under forudsætning af, at målsætningerne er afklaret og tidsplanen er gennemført efter aftale).

Vi deler gerne referencer med jer. Kontakt os for nærmere dialog om dette.

INFORMATIONSFLOW PÅ TVÆRS AF IBG

ex. tjenesteplanen

1. Medarbejderen

IBG Manager er medarbejderens administrative adgang til IBG. Her indtastes tjenester for medarbejdere i modulet Tjenesteplan.

OBS: Såfremt der er tilvalgt en integration med data fra udbyder af tjeneste/lønsystem sker dette automatisk.

2. Adgang overalt

I modulet Tjenesteplan kan brugerne se, hvem der kommer på arbejde. Brugerne kan både være borgere, medarbejdere og pårørende. 

 

3. Den interaktive skærm

På de store interaktive tavler kan både borgere og medarbejdere se, hvem der kommer på arbejde og får desuden eventuelle tillægsinformationer som f.eks. at en medarbejder er i møde nogle timer. Medarbejderne har mulighed for at ændre i tjenesteplanen direkte på den interaktive skærm, så én medarbejder f.eks. kan udskiftes med en anden, når man modtager en sygemelding. På denne måde kan medarbejderen fortsætte arbejdet sammen med borgerne uden at skulle på kontoret for at lave ændringen.

4. Adgang til bestemte medarbejdere

Borgere og medarbejdere kan nemt finde ud af, hvornår en bestemt medarbejder kommer på arbejde – f.eks. en kontaktperson. Det gør brugerne ved at finde den medarbejder, de søger i modulet “Profiler”. Her kan man se medarbejderens næste aktive “tjeneste”.

På den måde understøtter Tjenesteplan og Profiler borgernes selvhjulpenhed og selvstændighed. 

Vil du vide mere?

Vi sender dig gerne mere information om IBG, eller aftaler en uforpligtende demonstration. Send os dine informationer, og vi vender tilbage i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Mail til:
[email protected]

Ring til:
3615 0520