Grupper

IBG Grupper er en lukket social platform i IBG app’en, der gør det muligt for borger og medarbejder at kommunikere i trygge fællesskaber på tværs af afdelinger og tilbud.

Fordele for borger
  • Direkte kommunikation med andre gruppemedlemmer om fælles interesser og aktiviteter
  • Understøtter sociale relationer
  • Tryg og sikker platform uden misbrug af data
  • Ingen støj i form af reklamer
Fordele for personale
  • Direkte kommunikation til og med borgere om fælles interesser og aktiviteter
  • Målretning af aktiviteter, gallerier m.m. direkte til gruppemedlemmer
  • Understøtter relationen til og mellem borgere, som kan have det svært socialt
  • Tryg og sikker læringsplatform inden for sociale medier

Virtuelle fællesskaber på tværs

IBG Grupper giver borgere og personale en unik mulighed for at samles om fælles aktiviteter og interesser. Grupper kan oprettes på tværs af botilbud, aktivitetscentre og kommuner. Kort sagt alle de steder hvor brugerne færdes, og hvor de kan være en del af fællesskabet via IBG. 

Aktiv del i fællesskabet

IBG Grupper giver borgere, der kan have det svært socialt, en ny mulighed for at være sammen og danne nye sociale relationer i virtuelle fællesskaber. Det giver borgerne mulighed for at tage aktiv del i fællesskabet i form af opslag, kommentarer og likes, ligesom det giver nye muligheder for at have relationer til andre mennesker og dele stort og småt.

Få besked, når der sker noget nyt

Som medlem af en gruppe har du mulighed for at modtage notifikationer, når der sker nyt i en gruppe. Det gælder f.eks., når andre gruppemedlemmer poster et opslag, kommenterer eller liker opslag eller kommentarer, du selv har lagt op. Borgere kan selv indstille notifikationer i IBG app’en, hvis der er åbnet op for det på deres profil.

Det hænger sammen

Informationer flyder på tværs af IBG i et genkendeligt design. De virtuelle fællesskaber fremstår derfor velkendt for borgeren, som kan tilgå gruppebestemte elementer såsom aktiviteter, dokumenter og nyheder alt efter indstillinger. Alt data opbevares sikkert i et lukket miljø.

Grupper administreres i IBG Manager

Personalet opretter grupper, tildeler medlemskab og brugerrettigheder. Herfra kan desuden målrettes indhold til de enkelte grupper, f.eks. nyheder og dokumenter.

IBG Grupper er en ideel social træningsbane for vores borgere, når de skal rustes til at klare sig selv. Her kan de afprøve deres sociale færdigheder og få erfaringer med, hvad der sker, når de f.eks. skriver grimme ting til hinanden.

Katja Mie Laranis

Afdelingsleder, Bostedet Vangeleddet

Vil du vide mere?

Vi sender dig gerne mere information om IBG, eller aftaler en demonstration og konsultation hvor vi vurderer jeres foredele ved systemet. Send os dine informationer, og vi vender tilbage i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Vores demonstrationer er uforpligtende, og kan foregå fysisk hos jer, eller via Skype.