Bookinger

Inkluderet i IBG Premium

I dette modul kan borgere og personale booke ressourcer som fx køretøjer, vasketider, lokaler eller specialudstyr direkte på skærmen. Ressourcer kan deles på tværs af afdelinger, så alle ressourcer er til rådighed for alle borgere.

Der er mulighed for fribooking og skemabooking. Med skemabooking booker man ressourcer i fast definerede tidsrum. Ved fribooking kan borgeren frit vælge start- og sluttidspunkt for en booking.

Fakta

  • Overblik over tilgængelige ressourcer
  • Nem og intuitiv booking-funktion
  • Fribooking – valgfrit start- og sluttidspunkt
  • Del ressourcer med andre afdelinger
  • Skemabooking – faste tidsintervaller