Aktiviteter

Inkluderet i IBG Premium

I dette modul annonceres aktiviteter, udflugter og ferierejser for borgerne. Her har borgerne overblik over, hvad de kan deltage i og adgang til alle relevante informationer (tid, sted, pris).

Det er muligt at oprette klubber, hvortil der kan knyttes faste aktiviteter, og personalet kan tilknytte billeder, videoer og piktogrammer, der styrker forståelsen af og interesse for aktiviteten. Der er desuden mulighed for at planlægge aktiviteter og ferier langt ud i fremtiden, og ved oprettelse af en aktivitet kan det vælges, hvilket tidsrum aktiviteten skal vises i, så informationen styres på den mest pædagogiske måde.

Fakta

  • Til- og afmelding på skærm og i app
  • Infotyper: Tid, sted, pris, deadline og maks. deltagere
  • Formidling med fotos, video og piktogrammer
  • Automatisk gentagelse af faste aktiviteter
  • Dagens aktiviteter markeres med et “I dag”-skilt
  • Igangværende aktiviteter markeres med et “Nu”-skilt